TAM KAPSAMLI PROGRAMIMIZ


1- TÜM BATIN ULTRASYONU (TÜM KARIN ORGANLARININ İNCELENMESİ) 
2- TROİD ULTRASYONU (GUATR VE NODÜL TARAMASI) 
3- BAYAN HASTALARDA MEME USG
4- ERKEK HASTALARDA PSA (Prostat Tümörü Tanısı)
5- AKCİĞER GRAFİSİ
6- EKG (6 KANALLI + YORUMLU) 
7- ASO, CRP, RF, SEDİMANTASYON (ROMATİZMA TESLERİ) 
8- 18 PARAMETRE KANSAYIMI (ANEMİ+KAN HASTALIKLARI ANALİZİ)
9- TAM İDRAR TAHLİLİ (İdar Yolu Tanısı)
10- AÇLIK KAN ŞEKERİ (Şeker Hastalığı Tanısı)
11- KAN GRUBU
12- HBSAG+ANTİ HBS (Hepatit B Taraması)
13- ANTİ HCV (HEPATİT C TARAMASI)
14- TOTAL KOLESTROL, HDL, LDL, VLDL, TRİGİLİSERİD (Kan Yağları Ölçümü,Kardiyolojik Damar Yönünden Tetkik)
15- ÜRE, KREATİNİN (BÖBREK FONKSİYON TESLERİ)
16- SGOT, SGPT, GGT ALP (KARACİGER HASTALIKLARI FONKSİYON TESLERİ)
17- HIV 1+2 (AIDS TARAMASI)
18- ÜRİK ASİT (GUT TETKİKİ)
19- T3-T4 TSH (TROİD FONKSİYON TESTLERİ)
20- Kalsiyum (VÜCUT KİREÇLENME ORANI)
21- CEA (KANSER TANISI TETKİKİ)

 

UZMAN HEKİMLER TARAFINDAN SİSTEMİK KONSÜLTASYON